Najpopularniejsze kursy online

Wybrane immunostymulatory weterynaryjne stosowane u bydła

Stosowanie immunomodulatorów i immunostymulatorów jest jedną z najbardziej efektywnych metod postępowania w chorobach zakaźnych. Powody: przesłanki ekonomiczne, brak odpowiednich szczepionek chroniących zwierzęta przed wieloma chorobami zakaźnymi utrudniające wprowadzenie odpowiedniej immunoprofilaktyki swoistej, efekt wprowadzenia, na początku 2006 r., zakazu stosowania antybiotyków paszowych, wysokie zagrożenie wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt zwłaszcza przy chowie wielkotowarowym.

Subkliniczna ketoza krów w Polsce i jej skutki dla układu immunologicznego

Prof. Zygmunt Kowalski przedstawił w wykładzie ciekawe spojrzenie na problem ketozy u krów. Obserwacje dokonane zostały na bazie monitoringu stad, realizowanego przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Informacje pochodzące z opracowań i raportów mogą być bardzo przydatne w monitorowaniu i diagnozowaniu zagrożeń w stadach bydła mlecznego.

Otyłość u psów i kotów

W szkoleniu przedstawiono aktualny i ważny temat, który często nie w pełni realizowany jest w praktrykach weterynaryjnych, a mianowicie otyłość, jej rozpoznanie i leczenie. Jest to stan patologiczny, na tyle poważny, że dotyczy dużej grupy pacjentów odwiedzających Państwa praktyki.

Blok kursów kardiologicznych dr hab. Jacka Madanego

W skład bloku kursów wchodzą 3 części: część 1: "Rozwój i przebieg niewydolności serca"; część 2 "Rozpoznanie kardiologiczne i zasady badania"; część 3 "Farmakologiczne i niefarmakologiczne sposoby terapii w kardiologii". Blok kursów oferowany jest w cenie specjalnej o 40% niższej niż w przypadku zakupu każdego z panelu oddzielnie.

Rozpoznanie kardiologiczne i zasady badania

Część druga cyklu kardiologicznego prowadzonego przez dr hab. Jacka Madanego z Wydziału Weterynaryjnego UP w Lublinie. W tym spotkaniu przedstawione zostaną aspekty budowy rozpoznania kardiologicznego oraz elementy badania klinicznego.

Rozwój i przebieg niewydolności serca

Niewydolność serca jest pojęciem słownym, które funkcjonuje na poziomie klinicznym wśród lekarzy weterynarii. Statystycznie dotyczy ok. 30-40% psów i kotów leczonych w placówkach weterynaryjnych. Pojęcie niewydolności jest uogólniające, ponadjednostkowe, nie stanowiące rozpoznania kardiologicznego. Dr hab. Jacek Madany przedstawił etapy rozwoju niewydolności serca, których poznanie jest podstawą dla dalszych działań lekarskich.